Artykuły - gry menedżerskie

Bardzo prosimy klientów realizowanych u nas treningów i gier decyzyjnych dla kierowników produkcji o przeczytanie wymienionych poniżej książek przed wykładem Coachingowe Gry Decyzyjne.
Przypominamy przy tym, iż umieszczona w tym miejscu baza zawiera pozyje wychodzące poza omawianą na zajęciach wiedzę o grach i powstała w celu inspiracji odnośnie fabuły projektowanych przez Naszych Słuchaczy symulacji.
 • Rozwój Kompetencji Proaktywnych w Dynamicznej Organizacji, Dawid Nowakowski
 • Szkolenia Zawodowe, Teresa Dudeń
 • Mechanika układów korbowych silników samochodowych
 • Słownik Polskiej Terminologi Chemicznej
 • Fizyka t 2
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Miernictwo dynamiczne
 • Pzegląd elektromagnetyzmu
 • Wielki słownik techniczny polsko-rosyjski
 • Zwalczanie hałasu w przemyśle zagadnienia wybrane
 • Podręcznik kierowców zawodowych kat BiC
 • Termowizja i jej zastosowanie.
 • Technologia zmechanizowana robót budowlanych
 • Miernictwo elektryczne w pytaniach i odpowiedziach
 • Maszyny i napęd elektryczny - wyd.II
 • Chemia fizyczna
 • Przewodnik dla mechaników
 • Nauka konstruowania
 • Systemy informacyjne w nauce technice i ekonomice
 • Prawo spółdzielcz Komentarz
 • Przedsiębiorstwo a bank
 • Leksykon rysunkowy
 • Zdrowie w twoich rękach, leczenie akupressurą.
 • Klejenie tworzyw konstrukcyjnych
 • Rozdzielanie zawiesin w przemyśle chemicznym
 • Mikrokomputery świata
 • Encyklopedia języka C dla IBM PC t.I
 • Automatyka zabezpieczenia regulacyjna i łącznościowa w systemie elektroenergetym
 • Fundamenty programu MSExcel wersja 3.0
 • Mikrobiologia powietrza
 • Quattro PRO 3.0
 • Co i jak w assemblerze.cz.II. 85str.,20cm.
 • Historia filozofi,tomIII. Filozofia XIX wieku i współczesna. Wyd.13.
 • Fizyka sportu 334 str., 24 cm
 • Metody szczegółowych badań geografii fizcznej 284 str., 24 cm
 • Ekonomia t 1 Podręcznik ekonomii Nr 1 w Europie 576 str.,23 cm
 • Komputer doskonały Konfiguracja optymalizacja PC Wyd I 297s 24cm
 • Ochrona programów i danych w praktyce dyskietka 114 str., 23 cm
 • Marketing na przykładach 159 str., 20 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Prawo spółek wraz z komentarzem i pełnymorzecznictwem Wzory pism Wyd IV poszerz one 419s 20cm
 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Wyd I 225s 20cm
 • Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych w pytaniach i odpowiedziach Wyd.III 210 str., 20 cm
 • Kredyty dla przedsiębiorczych 159s 20cm
 • Elektrownie. Podręczniki akademickie
 • Sądowe postępowanie egzekucyjne - wzory pism procesowych z komentarzem 215 str,24 cm
 • Potrzeby własne linii elektroenergetycz-nych
 • Słownik botaniczny 799 str, 24 cm
 • Informatyka bez tajemnic cz.3 programowanie mikrokomputerów Wyd III 224 str,24 cm
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach cz.II statystyka matematyczna Wyd.V 328 str, 24 cm
 • Organizacja bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie
 • Pzegląd marketingu Wyd.III 436 str, 20 cm
 • Łączność światłowodowa 220 str, 24 cm
 • Księga przysłów 495 str, 24 cm
 • Nowoczesne pamięci półprzewodnikowe 358 str, 24 cm
 • Socjologia pracy 251 str, 24 cm
 • Analiza matematyczna w zadaniach cz.1 510 str, 24 cm
 • Konsumpcja w gospodarce rynkowej 317s 20cm
 • Przysposobienie obronne - podręcznik dlaszkół ponadpodstawowych 415 str, 24 cm
 • Świat w rekordach 127 str, 30 cm
 • Polityka regionalna Unii Europejskiej 215 str, 24 cm
 • Turbo Pascal praktyczny kurs D-173 236 str. 24 cm
 • Historia myśli ekonomicznej 659 str, 24cm
 • Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie 214 str, 24 cm

  10.09.2015. 19:23