Materiały - symulacje strategiczne

Symulacje biznesowe w naszym programie dla kierowników produkcji będą sformułowane na poniższym materiale teoretycznym.
Gorąco prosimy absolwentów realizowanych u nas kursów i gier strategicznych dla kierowników produkcji o opanowanie najważniejszych treści z wymienionych poniżej materiałów w uzupełnieniu do treningu Symulacje Menedżerskie.
Przypominamy w tym miejscu, że poniższa baza zawiera opracowania wychodzące poza podstawową wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji w kwestii scenariusza projektowanych przez Kursantów gier.
 • Budowanie Cech Przywódczych w Międzynarodowej Firmie, Tadeusz Kowalski
 • Szkolenia Menedżerskie, Anna Aldowska
 • Amortyzatory pojazdów samochodowych.
 • Maszyny i urządzenia energetyczne cz.II
 • Elementy i układy optoelektroniczne /prot.nr2-zamiany/
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Metody optymalizacyjne w projektowaniu technicznym.
 • Wykłady z termodynamiki fenomenologicznej i statystycznej
 • Żurawie wieżowe Poradnik
 • Człowiek i automatyzacja
 • Ekonomia Produkcyjna wyd.5
 • Przewodnik spawacza elektrycznego
 • Liniowe układy scalone
 • Ocena niezawodności urządzeń. Tablice.
 • Metaloznawstwo
 • Fizjologia i higiena pracy. Ergonomia praktyczna
 • Podstawowe układy elektroniczne.Układy impulsowe
 • Elektronika łatwiejsza niż przypuszczasz.Elementy
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Lekkie przegrody w budownictwie
 • Pzegląd konstrukcji maszyn
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe placów i zapleczy budów
 • Fizyka ciała stałego
 • Rozwój gospodarczy a ochrona środowiska w krajach RWPG
 • Język Forth
 • System operacyjny CP/M [z serii ] Mikrokomputery
 • Słownik roślin użytkowych
 • Lotus 1-2-3 wersja 2.0 PPP
 • PC i TY czyli jak zostać użytkownikiem komputera
 • Fotochemia Fundamenty.
 • Zastosowania programu NAP 2 do obliczania układów elektrycznych
 • Elementy informatyki dla szkół średnich.Cz.I. Wyd.I.
 • Nieliniowe elektroniczne układy analogowe. Wyd.I. Podręcznik akademicki. 429str.,23cm.
 • Logika i filozofia Wybór pism 519 str., 20 cm
 • Zadania i problemy z fizyki.Tom II Wyd III 246str,20cm
 • Kodeks karny postępowania karnego karny wykonawczy Wyd.I 569 str., 18 cm
 • Technologia - sztukatorstwo Podręcznik dla ZSZ Wyd. III 430 str., 20 cm
 • Rozpylanie cieczy w urządzeniaqch energetycznych 313 str., 24 cm
 • Słownik wyrazów kłopotliwych Wyd.I 403 str., 21 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Zbiór zadań z chemii dla szkół średnich Wyd.VII 367 str.20 cm
 • Podręcznik prawa międzynarodowego Wyd.2 248 str., 20 cm
 • Modernizuję i odnawiam łazienkę 79 str., 24 cm
 • Uczymy się polskiego - 1 teksty 143 str., 20 cm
 • 100 przepisów w języku Turbo Pascal dla systemu Windows
 • Auto CAD LT 2 + dyskietka 493 str,24 cm
 • Encyklopedja powszechna t 21 A-M uzupełnienie 349 str,24 cm
 • Windows 95 dla opornych w.polska 231 str,20 cm
 • Ocena przedsiębiorstwa według standardówświatowych Wyd.II 275 str, 24 cm
 • Półwiecze - historia polityczna świata po 1945 r 636 str, 26 cm
 • Człowiek istota społeczna Wyd.V 575 str, 20 cm
 • Energetyka a ochrona środowiska Wyd.IV 484 str, 20 cm
 • Kształtowanie się ustroju III Rzeczypospolitej
 • Rachunkowość od podstaw 416 str, 20 cm
 • Angielski z uśmiechem
 • Podstawy bankowości 143 str, 24 cm
 • Algorytmy i struktury danych 290 str, 24 cm
 • Fundamenty konstrukcji maszyn t.3 Wyd.III 716 str,24 cm
 • Rosyjsko-polski słownik tematyczny 509 str, 20 cm
 • BHP w praktyce 787s 23cm
 • Prawo handlowe. wyd 2 764s 23cm
 • Ochrona środowiska w gazownictwie i wykorzystanie gazu. 443s 23cm
 • Komunikacja między procesami w Unixie. Arkana 489 str, 24 cm
 • Nowa encyklopedia powszechna t.7,Pri-Sud 799s 29cm

  18.01.2016. 08:34