Narzędzia - symulacyjne ćwiczenia biznesowe

Symulacje strategiczne w naszym projekcie dla technologów będą wypracowane na następującym materiale wiedzowym.
Gorąco prosimy słuchaczy naszych wykładów i symulacji strategicznych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przeglądnięcie wymienionych poniżej lektur po kursie Gry Biznesowe Dla Kierowników Projektów.
Chcemy zauważyć w tym miejscu, że następujaca baza zawiera artykuły wychodzące poza zaawansowaną nawet wiedzę o symulacjach i służy do inspiracji w zakresie scenariusza opracowaywanych przez Naszych Uczestników gier.
 • Kształcenie Cech Menedżerskich w Konkurencyjnej Organizacji, Norbert Nowakowski
 • Szkolenia Techniczne, Łucja Aldowska
 • Efektowna chemia
 • Planowanie zaopatrzenia materiałowego
 • Zarys matematyki wyższej cz2
 • Gry w kursach – fundamenty teoretyczne
 • Ćwiczenia z fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie
 • Technika cieplna
 • Części maszyn cz.2
 • Uwaga Pył BHP
 • Utrzymanie dróg i ulic w okresie zimowym
 • System komutacji elektronicznej E-10
 • Praktyka drgań
 • Informacja i świat w którym żyjemy
 • Maszynoznawstwo ogólne
 • Symbole graficzne w elektrotechnice,elektronice i automatyce
 • Nowoczesne materiały żaroodporne
 • Niezawodność łączników energoelektrycznych
 • Nowoczesne technologie spajania metali
 • Komputerowe projektowanie przemysłowych urządzeń elektroenergetycznych
 • Elektronizacja. Mikroprocesory zeszyt 23 w układach pomiarowych W-wa 86
 • Encyklopedia rewolucji październikowej
 • Mistrz,przełożony i wychowawca
 • Z geologią za pan brat.
 • Praca mistrza i jej usprawnienie BOP
 • Przysmaki kuchni myśliwskiej
 • PC Pods Deluxe
 • Fotografia Fundamenty,technika,praktyka
 • Turbo Pascal Moduły użytkowe + dystrybucyjny
 • Przyrządy półprzewodnikowe MOS
 • Podręczny słownik polsko - angielski
 • Wordperfect 5.1. Tablice,równania,grafika. 75str.,20cm.
 • TIFF PCX PIC. Formaty plików graficznych 62 str. 20 cm
 • W sieci Unix Sieci lokalne i rozległe 212 str., 24 cm
 • Fundamenty sterowania przepływem produkcjiWyd I 235s,24cm
 • Czas pracy 204 str., 20 cm
 • Podzespoły elektroniczne Elementy bierne - Przewodnik 565 str.,24 cm
 • Komputery równoległe Architektura elementy programowania Wyd.II 202 str., 23 cm
 • Historia kapitalizmu 483 str., 20 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • The National Museum in Warsaw
 • Psychologia wychowawcza cz.2 Wyd.VI 310 str., 23 cm
 • Kompendium wiedzy o społeczeństwie,państwie i prawie 343 str., 20 cm
 • Corel DRAW 4.0 350 str., 24 cm
 • Elementy,urządzenia i układy automatyki Wyd 3 386s 24cm
 • Programowana nauka języka niemieckiego Kusr intensywny dla średnio zaawansow. Wyd.II 221 str,24 cm
 • Polityka społeczna - stan i perspektyw 342 str,24 cm
 • Wymiana ciepła Wyd.III 440 str,24 cm
 • Wstrzykowa analiza przepływowa dla praktyków 326 str,24 cm
 • Ekonomia - makroekonomia Wyd.II 535 str, 24 cm
 • Programujemy w Java t.2 438 str, 20 cm
 • Oczyszczanie ścieków - Nowe trendy, modernizacja istniejących oczyszczalni i gospodarka osadowa 448 str, 24 cm
 • Bazy danych dla zwykłych śmiertelników
 • Zarządzanie finansowe Teoria i praktyka t2
 • Pzegląd teorii obwodów T.I Wyd.III 359 str, 24 cm
 • Doładowanie zezsprężarkowe silników z zapłonem samoczynnym 117 str, 24 cm
 • Fotosynteza 259 str, 20 cm
 • Rynek kapitałowy w Polsce Raport 98 dane za 1997r. 172s 20cm
 • C++ Builder 3 + D-49 900 str, 24 cm
 • Wielka historia Polski t.3 1506-1586 287s 23cm
 • Pzegląd chemii nieorganicznej cz.2 334 str, 24 cm
 • Statystyka w zadaniach cz.1. Statystyka opisowa 284s 24cm
 • Geografia regionalna Polski
 • Thinking in C++ 642 str, 24 cm

  04.12.2016. 17:26