Raporty dodatkowe - gry biznesowe

Gry biznesowe w naszym projekcie dla kierowników produkcji będą skonstruowane na następującym materiale teoretycznym.
Gorąco prosimy klientów realizowanych u nas kursów i gier strategicznych w ramach ścieżki inżynierskiej o przeczytanie opublikowanych na tej stronie źródeł przed wykładem Zarządcze Gry Negocjacyjne.
Przypominamy jednocześnie, iż poniższa baza zawiera lektury wychodzące poza omawianą na zajęciach wiedzę o grach i powstała w celu inspiracji odnośnie fabuły opracowaywanych przez Naszych Uczestników symulacji.
 • Budowanie Cech Biznesowych w Konkurencyjnej Organizacji, Grzegorz Stefanowicz
 • Szkolenia Menedżerskie, Łucja Aldowska
 • Przewody elektryczne
 • Eksplotacja pojazdów samochodowych
 • Encykl. Techn. Pzegląd techniki
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Technologia aparatów elektrycznych
 • Pomiary w technice cieplnej
 • Maszynoznawstwo dla ZSZE
 • Chemia dla klasy L.O.
 • Pojazdy trakcyjne
 • Układy scalone TTL
 • Urządzenie elektryczne na placu budowy
 • Elementy ekonomiki przemysłu
 • Miernictwo elektryczne w pytaniach i odpowiedziach
 • Struktura materii - przewodnik encyklopedyczny
 • Małe silniki spalinowe.
 • Gospodarka cieplna w ogrzewnictwie.
 • Wybór idiomów angielskich
 • BHP w warsztatach i bazach samochodowych
 • Układy i urządzenia potrzeb własnych elektrowni
 • Jak czytać bilans przedsiębiorstwa
 • Komputery osobiste
 • Matematyka dla inżynierów t.II
 • Metalowe elementy sprężyste
 • Bezpieczna eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych w pytaniach i odpowiedzia
 • Rozwiązywanie testów egzaminacyjnych z chemii
 • IBM PC dla każdego
 • Rocznik statystyczny 1991r.
 • Colins Business English Dictionary
 • Turbo Vision
 • Asembler 8086/80286.Pod zegarem. 370str.,23cm.
 • Gospodarka skojarzona cieplno-mechanicz-na.Wyd.III. 255str.,20cm.
 • To trzeba wiedzieć Leksykon szkolny 310str,25cm
 • Prawo o ruchu drogowym z komentarzem do zmian wprowadzonych ustawami z 06.03.92. Stan prawny 31.05.92 156 str., 20 cm
 • Logo Atari czyli wprowadzenie do programowania 96 str., 21 cm
 • Matematyka- zbiór zadań Egzamin wstępny na wyższe uczelnie Wyd.I 328 str.,20 cm
 • Komputerowo wspomagane modelowanie elastycznych systemów produkcyjnych 237 str., 21 cm
 • Krótki kurs zarządzania 325 str.,24 cm
 • Symulacje produkcyjne – podstawy praktyczne
 • Mechanika wyd 3 Biblioteka Naukowa Inż. 470s 20cm
 • Psychologia wychowawcza cz.1 Wyd.VI 370 str., 23 cm
 • Kierowanie Wyd. II 535 str., 26 cm
 • Zbiór zadań z analizy matematycznej Wyd.II 443 str., 24 cm
 • Przewodnik chemika analityka t I Dane fizykochemiczne Analiza chemiczna 243s 24cm
 • Encyklopedja powszechna t 20 320 str,24 cm
 • Glosariusz terminologii stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego 403 str,24 cm
 • Windows 95 bez stresu 610 str,24 cm
 • Wiedza o społeczeństwie Repetytorium Liceum Technikum Protokół nr 83-zamiany 264s 20cm
 • Kierowanie 535 str, 30 cm
 • Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, kodeks rodzinny i opiekuńczy 536 str, 24 cm
 • Technologia chemiczna Wyd.VIII 468 str, 24 cm
 • Zarządzanie zmianą 257 str, 21 cm
 • Delphi 4 Vademecum profesjonalisty t.2
 • Mnożnik cztery.Podwójny dobrobyt-dwukrotnie mniejsze zużycie zasobów naturalnych
 • Rachunkowość międzynarodowa 332s 23cm
 • Matematyka - repetytorium 421 str, 24 cm
 • Pzegląd zarządzania finansami. T. 2
 • Instalacje i urządzenia gazowe 532s 24cm
 • Stabilizatory napięcia t.1 Dane zastosowania 312s 24cm
 • Office 2000 PL po prostu 479s 23cm
 • Office XP PL 478 str. 24 cm
 • Analiza matematyczna w zadaniach cz.1 510 str, 24 cm
 • Ekonofizyka-wprowadzenie 163s 24cm

  11.04.2016. 14:15