Raporty dodatkowe - symulacyjne ćwiczenia szkoleniowe

Gry menedżerskie w naszym programie dla inżynierów będą sformułowane na poniższym materiale teoretycznym.
Bardzo prosimy absolwentów prowadzonych przez naszą organizację warsztatów i gier szkoleniowych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o opanowanie najważniejszych treści z wymienionych poniżej lektur w uzupełnieniu do treningu Gry Menedżerskie.
Pragniemy dodać przy tym, iż dobrana przez naszych trenerów baza zawiera tytuły wykraczające poza podstawową wiedzę o grach i ma posłużyć do inspiracji odnośnie scenariusza wymyślanych przez Państwa symulacji.
 • Kształcenie Umiejętności Menedżerskich w Dynamicznej Jednostce Biznesowej, Grzegorz Stanisławski
 • Szkolenia Projektowe, Łucja Elwik
 • Diody mikrofalowe półprzewodów
 • Planowanie zaopatrzenia materiałowego
 • Wodociągi i kanalizacja
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Zbiory z działaniami
 • Fundamenty techniki cieplnej
 • Żurawie wieżowe Leksykon
 • Uwaga benzyna bhp
 • Pojazdy trakcyjne
 • Podstawy metarulgii i odlewnictwa
 • Mistrz w przedsiębiorstwie przemysłowym
 • Gospodarka wtórnymi surowcami metali - Poradnik
 • Metaloznawstwo
 • Łączenie,sterowanie,regulacja i wzmacnianie
 • Przenośniki ZBP
 • Historia myśli socjologicznej tom 1
 • Zastosowanie maszyn analogicznych i cyfrowych do obliczeń
 • Problemy teleinformatyki
 • Basic dla mikrokomputera Cobra 1
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe placów i zapleczy budów
 • Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o naczelnym sądzie administracyjny
 • Zakład pracy - szkoła
 • Urządzenia elektryczne. Profilaktyka pożarowa
 • Magnetowid w pytaniach i odpowiedziach
 • Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem t2
 • IBM PCiPC DOS
 • Utrzymanie i modernizacja konstrukcji stalowych
 • Przyrządy półprzewodnikowe MOS
 • Obsługa pakietu Quatro Pro
 • Energia elektryczna w ogrzewaniu pomieszczeń.Wyd.I. 258str.,20cm.
 • Podręczny słownik niemiecko-polski. Wyd XIII. 1032 str., 20 cm
 • Technika konputerowa dla mechaników 294 str.,24 cm
 • Wzmacniacze podtorza długo eksploatowanych linii kolejowych Wyd I 238s,24cm
 • Corel DRAW 4.0 175 str., 15 cm
 • Komputery równoległe Architektura elementy programowania Wyd.II 202 str., 24 cm
 • Access baza danych dla Windows dyskietka 212 str., 23 cm
 • Matematyka dla kandydatów na wyższe uczelnie Algebra i analiza matematyczna 376 str., 24 cm
 • Gry na szkoleniach – fundamenty praktyczne
 • Mały Leksykon mechanika T.2 Wyd.XVIII 632 str., 20 cm
 • Podręczny słownik polsko-włoski tom II P-Ż Wydanie rozszerzone i zaktualizowane 1070s 21cm
 • Analiza finansowa w przedsiębiorstwie Wyd.III 175 str., 24 cm
 • Banki rynek operacje polityka wyd II 313s 20cm
 • Przewodnik po sieci INTERNET 305 str., 20 cm
 • Mikroekonomia Wyd. II popr. I uzup.
 • Statystyka stosowana 240 str,24 cm
 • Encyklopedia historii Polski t.2 Dzieje polityczne 664 str,30 cm
 • Leksykon ekologiczno-gleboznawczy 289 str, 21 cm
 • Wstęp do nauki o państwie Wyd.II 240 str, 20 cm
 • Dawna broń myśliwska 184 str, 24 cm
 • Pzegląd marketingu Wyd.II 216 str,20 cm
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw cz.II 376 str, 20 cm
 • Prawo handlowe - zarys wykładu 569 str, 24 cm
 • Części maszyn Wyd.V 418 str, 24 cm
 • Kierowanie
 • Wideofilmowanie 231 str, 30 cm
 • Kodeks karny - komentarz T.I 407 str, 20 cm
 • Rachunkowość finansowa
 • Słownik terminów angielsko-polski - za ądzanie, marketing, finanse, rachunkowość, giełda,handel, prawo gospodarcze 287 str, 24 cm
 • Metrologia elektryczna 479 str, 24 cm
 • Układy programowalne w praktyce.D-141 369s 23cm
 • Wielki słownik angielsko-polski O-Z 712 str, 24 cm
 • Elementy badań inżynierskich

  26.07.2016. 08:01