Teksty źródłowe - gry decyzyjne

Gorąco prosimy klientów realizowanych u nas szkoleń i symulacji decyzyjnych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przeczytanie przedstawionych tu książek na szkolenie Licencjonowane Gry W Przemyśle.
Zwracamy uwagę jednocześnie, iż umieszczona w tym miejscu baza zawiera książki wykraczające poza wąską wiedzę o grach i ma posłużyć do inspiracji w zakresie scenariusza tworzonych przez Kursantów gier.
 • Kształcenie Cech Proaktywnych w Konkurencyjnej Jednostce Biznesowej, Dawid Stefanowicz
 • Szkolenia Techniczne, Karina Aldowska
 • Poradnik inżyniera automatyka.
 • Kierownik w przemyśle
 • Postęp techniczny i organizacyjny w transporcie kolejowym
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Miernictwo magnetyczne
 • Praktyka procesów cieplnych
 • Maszyny i urządzenia energetyczne czI
 • Geografia ekonomiczna
 • Ekonomia Produkcyjna wyd.5
 • Biologia w ochronie zdrowia i środowiska
 • Podstawy nowoczesnej metrologii
 • Obróbka nagniataniem technologia i oprzyrządowanie
 • Elektryczność statyczna w pytaniach i odpowiedziach
 • Leksykon warsztatowca mechanika.
 • Teoria maszyn elektrycznych
 • Instalacje przemysłowe.
 • Regeneracja typowych elementów pojazdów samochodowych
 • Słabe miejsca w budynkach t.IV Ściany wewnetrzne,stropy,podłogi
 • Ochrona wód podziemnych
 • Pracownia krótkofalowca
 • Racjonalizacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie
 • Kara ograniczenia wolności za przestępstwa przeciwko rodzinie
 • Język Forth
 • Poradnik kierownika t1
 • Dyrektor z konkursu
 • Window 3.0
 • Planowanie i kierowanie przygotowaniem produkcji.
 • System DOS dla początkujących wersja 5.0
 • Podręcznik dla użytkowania sieci Lokalnej Novell Net Ware 2.2
 • Komputery osobiste.
 • P-Historia filozofii, tom II. Filozofia nowożytna do roku 1830.Wyd.13
 • Patologia wiusów komputerowych 328str,23cm
 • Obróbka skrawaniem t 2 Leksykon inżyniera wyd I 775s,24cm
 • Technika tyrystorowa Wyd.III 367 str., 24 cm
 • Zbiór zadań z analizy matematycznej T.I 164 str., 20 cm
 • Sekrety PC T.I 460 str., 24 cm
 • Ekonomia t 3 Zbiór zadań 471s 23cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • FOXPRO 2.5 T.1 400 str., 20 cm
 • Windows for WorkGroups 275 str., 23 cm
 • Oczyszczanie przemysłowych gazów odlotowych Inżynieria chemiczna Wyd.II 485 str., 24 cm
 • Elektroniczna wymiana dokumentacji 214 str., 24 cm
 • Elementy,urządzenia i układy automatyki Wyd 3 386s 24cm
 • Wstęp do prawoznawstwa Wyd.II 239 str,24 cm
 • Encyklopedja powszechna t 21 A-M uzupełnienie 349 str,24 cm
 • Ilustrowane dzieje Polski Historia Polski od pradziejów ziem słowiańskich po czasy współczesne 131 str,30 cm
 • Strategie rozwoju firmy 341 str, 20 cm
 • dBase 5 for Windows 349 str, 20 cm
 • Energetyka a ochrona środowiska Wyd.IV 484 str, 20 cm
 • Automatyzacja dyskretnych procesów produkcyjnych 118 str, 24 cm
 • Maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne Wyd.V 384 str, 24 cm
 • Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych 448 str, 24 cm
 • Stereotypy i uprzedzenia - najnowsze ujęcie 430 str, 24 cm
 • Towaroznawstwo żywności 319 str, 21 cm
 • Matematyka - repetytorium 421 str, 24 cm
 • Statystyka Elementy toria i zadania 385 str, 24 cm
 • UNIX Użytkowanie i administrowanie wyd.2 658s 24cm
 • Zarys współczesnych stosunków międzyna rowych 365 str, 24 cm
 • Rachunkowość zarządcza.Koncepcje i zastosowania 857s 23cm
 • Rocznik statystyczny Rzeczyposploitej Polskiej 2001 734s 24cm
 • Jak zbudować fontannę, mostek, staw... 94 str, 30 cm
 • Polen - album wersja angielska 128s 29cm

  07.09.2016. 20:04