Baza subwencji na warsztaty HR

Informujemy iż w ramach pogramu dotacyjnego „Łódzki Program Pomocowy” na dwa Szkolenia Z Zarządzania Projektem wsparcie nabywają wymienione tutaj przedsięwzięcia:
 • Szkolenia dla Prawników w przedsiębiorstwie Windykpol
 • Program Szkoleniowy dot. zarządzania firmą impulsem innowacji.
 • "Lepszy internet"
 • innowacyjna platforma mobilnego wsparcia sprzedaży ECOD Agent 3.0
 • innowacyjny projekt kompleksowego leczenia deformacji kręgosłupa.
 • innowacyjny dodatek paszowy zapobiegający salmonellozie u zwierząt hodowlanych (PKWiU 72.11.11.0).
 • (Kod PKWiU: 31.50)
 • zmiany parametrów procesów i skalowanie dla realizacji komponentów wirtualnych na przykładzie USB-PHY.
 • opracowanie i uruchomienie wzorów dotyczących produkcji suchych mieszanek do torkretowania
 • opracowanie i uruchomienie produkcji innowacyjnych hydroseparatorów do recyklingu śmieci komunalnych
 • sporządzenie prototypu maszyny wielofunkcyjnej elementem budowania przewagi konkurencyjnej spółki TECHMATIK
 • opracowanie wzoru użytkowego autonomicznego odkurzacza samosprzątającego.
 • struktura mobilna MojRachunek.pl do mobilnego opłacania rachunków.
 • unowocześnienie i integracja procesów informatycznych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
 • proces monitorowania jakości energii elektrycznej z przesyłem rejestrów po GSM.
 • proces zarządzania projektami inwestycyjnymi w firmie Net Com
 • utworzenie Guardian Automotive Poland Sp. z o. o. poprzez budowę zakładu i implementację innowacyjnych rozwiązań oraz uruchomienie nowych produktów
 • stworzenie serwisu rezerwacji apartamentów i hoteli wraz z usługami towarzyszącymi
 • uruchomienie nowoczesnych e-usług w postaci automatycznych wywiadów medycznych na bazie modelu eksperckiego
 • implementacja harmonogramu ekspansji importu w przedsiębiorstwie Extrem Sp. z o.o.
 • wdrożenie elektronicznej platformy typu B2B do obsługi serwisowej partnerów biznesowych
 • zbudowanie nowoczesnego portalu informacyjno-społecznościowego dla dzieci i ich rodziców w woj. pomorskim
 • wypracowanie cyfrowego systemu obliczania i analizowania zwrotu z inwestycji (ROI) wraz z towarzyszącą usługą szkoleń cyfrowych
 • stworzenie internetowego serwisu do handlu treściami cyfrowymi (foto, video, audio, opracowania dziennikarskie)
 • wypracowanie elektronicznego serwisu wspierającego dział księgowości w zakresie analizy finansowej, prognozowania i budżetowania

  26.12.2016. 00:06