Biblioteczka - gry szkoleniowe

Gry symulacyjne w naszym projekcie dla inżynierów będą stworzone na przedstawionym tutaj materiale uzupełniającym.

Bardzo prosimy słuchaczy prowadzonych przez naszą organizację kursów i symulacji szkoleniowych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przeczytanie opublikowanych na tej stronie lektur w ramach warsztatu Gry Szkoleniowe.

Leksykon galwanotechnika.

Projektowanie sieci wodociągowych

Encykl. Techn. Elementy techniki

Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne

Hałas w przemyśle i jego zwalczanie

Pomiary w technice cieplnej

Elektrownie wodne

Bezpieczeństwo i higiena pracy dla ZSZ

Przewodnik frezera

Konstrukcja maszyn elektrycznych

Władze i administracje terenowe po reformie

Wprowadzenie do inżynierii materiałowej - metale ceramika

Metaloznawstwo

BHP w transporcie samochodowym

Podstawowe układy elektroniczne.Układy impulsowe

Diody i tyrystory w pytaniach i odpowiedziach

Przekładnie obiegowe.

Pompy

Sądowe postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w sprawach cywilnych.

Vademecum.Zrób sam encyklopedia majsterkowania

ABC ogrodnictwa

Pomiary elektroniczne w technice /prot. Nr 1-zamiany/

Ściegi na drutach

Pzegląd konstrukcji maszyn t.2

Przy mikrokomputerze bez stresów

IBM PC dla każdego

Konstrukcje żelbetowe tom 4

Matematyka dla wydziałów budowlanych i mechanicznych część 3

Encyklopedia kieszonkowa FOTOGRAFIA od A do Z

Praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym.Wyd.I. 311str.,23cm.

Nieliniowe elektroniczne układy analogowe. Wyd.I. Podręcznik akademicki. 429str.,23cm.

Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks wykonawczy Stan pr.1.12.93 569 str., 18 cm

Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych Wyd.II 291 str., 24 cm

Interdyscyplinarne Pzegląd ochrony środowiska przyrodniczego 240 str., 24 cm

Microsoft Excel 4.0 ćwicz z nami Wyd.I 136 str., 24 cm

Kodeks wykroczeń z komentarzem stan pr. 01.08.92 330 str., 24 cm

Elektronika 5 Wyd.III Podręcznik dla technikum 406 str., 24 cm

Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne

Matematyka cz.2 Wyd.XI 360 str., 24 cm

Marketing na przykładach 159 str.,20 cm

Prawo międzynarodowe publiczne Wyd.VIII 454 str., 24 cm

Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków Wyd 4 566s 24cm

Państwa świata leksykon t 6 Afryka Zachodnia,Środkowa i Południowa 95s 31cm

Woda dla kotłów parowych i obiegów ch lodzących siłowni cieplnych Wyd.2 225 str,20 cm

Po prostu Word dla Windosw 95 198 str,24 cm

Konstrukcje żelbetonowe

Sieci komputerowe TCP/IP, Zasady,protokoły i architektura cz.1 671 str, 24 cm

Leksykon rachunkowości ekonomiki i finansów przedsiębiorstwa rynkowego 192 str, 20 cm

Organizacja bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie

Statystyka - zbiór zadań 135 str, 20 cm

Przestrzeń wokół domu.

Metody i techniki konsolidacji sprawozdań finansowych 329 str, 24 cm

Machanika budowli dla architektów 416 str, 24 cm

Historia gospodarcza powszechna 350 str, 24 cm

Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939 352 str, 20 cm

Psychologia T. 3

Ekonomia środowiska 336 str, 24 cm

Mały Leksykon mechanika. T. 2

SQL Server 2000 - programowanie + D-112 643 str, 24 cm

Systemy uczące się 894 str, 24 cm

Media planning 201s,23cm

Rachunkowość. Cz. 1

16.12.2014. 16:19