Dofinansowanie na warsztaty z zarządzania

Kursanci ze współpracujących z nami stale koncernów zgłosili wnioski o dotacje i wspólnie z naszymi trenerami przekazali wymagane dokumenty do odpowiednich funduszy. Informujemy że w ramach funduszu dotacyjnego „Kujawsko Pomorski Program Infrastrukturalny” na weekendowe Szkolenia Z Innowacyjnego Myślenia pomoc dostały opisane poniżej przedsięwzięcia:
 • Projekt Szkolenia Komórki Logistyki w firmie Kaliski Zakład Utylizacyjny
 • Warsztaty Szkoleniowe z zarządzania firmą wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • "e-Certus" - świadczenie e-usługi w modelu SaaS dla uczelni i szkół (ang. SaaS, Software as a Service - Oprojektowanie jako Usługa)
 • eksport szansa na unowocześnienie e-usługi kontrolingowej Fineus
 • innowacyjna technologia produkcji paliwa II generacji w procesie depolimeryzacji odpadów
 • nowoczesny SERWIS 6-KLASISTY jako pomoc dydaktyczna oraz wsparcie w przygotowaniach do egzaminu.
 • opracowanie metodyki oraz implementacja produkcji maszyn dla wysokowydajnego druku cyfrowego na przedmiotach przestrzennych.
 • (Kod PKWiU: 31.50)
 • sporządzenie i implementacja do oferty komercyjnej aplikacji SEZAM (PKWiU 72.21.11)
 • sporządzenie i wdrożenie produkcji map cyfrowych w oparciu o fuzję lotniczych zobrazowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych.
 • opracowanie molekularnych testów wspomagających wykrywanie wczesnego raka płuca MOLTEST 2013
 • opracowanie wieloparametrowego testu triage do oceny narażenia ludności na promieniowanie jonizujące
 • koncepcja do wspólnej realizacji i zarządzania planami - wzmocnienie strategii działania poprzez współpracę.
 • projektoskop “ zaawansowana wyszukiwarka systemów domów
 • rozbudowa laboratoryjnej infrastruktury badawczo-rozwojowej firmy BioCentrum
 • system technologicznego sterowania kompleksem ścianowym
 • urządzenie do obróbki surowców z roślin włóknistych oraz sposób ich obróbki
 • utworzenie centrum kompleksowej obróbki laserowej metali-wdrożenie technologii spawania laserowego
 • z partnerami biznesowymi.
 • wdrożenie planu dynamizacji importu w spółce Nautiner Yachts sp. z o.o.
 • implementacja koncepcji rozwoju importu w przedsiębiorstwie Advanced Business Services
 • implementacja do produkcji nowej linii wzorniczej fotelików z projektem ISOFIX
 • zbudowanie innowacyjnego portalu umożliwiającego oszacowanie energochłonności budynków wraz ze wskazaniem optymalizacji.
 • zbudowanie cyfrowego rozwiązania do systemowania wnętrz mieszkania/domu
 • wypracowanie internetowego serwisu do nowoczesnej analizy rejestrów dla MSP
 • stworzenie cyfrowego serwisu usług audytu konsumenckiego dla sieci sklepów sprzedaży detalicznej.

  31.10.2015. 00:17