Informacja – test – Szkolenie Trenerskie

Ogłoszenie – zadania końcowe – Szkolenie Trenerskie Niniejszym publikujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla kursantów „Szkoła Wykładowców HR:
Celem egzaminowanego w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych wolontariuszy jednej z przedstawionych tutaj jednostek niepublicznych i fundacji, a potem zorganizowanie dla tej jednostki kursu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z wymienionych tutaj tematów.

Składowi oceniającemu przewodniczy uznany wykładowca od lat realizujący Wystąpienia motywacyjne - Tomasz Olejnik
SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU TE TEMATY SZKOLENIA:
 • sekretarka doskonała
 • Jak redukować stres i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu
 • Asertywność to recepta na lepsze życie
 • Efektywna motywacja pracowników w praktyce. Inspirujące 2-dniowe warsztaty i konsultacje
  BAZA STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ REALIZACJA SZKOLENIA:
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
 • KATOLICKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH "OTWARTE SERCA" PRZY PARAFII ŚW.BARTŁOMIEJA W ŁAPANOWIE
 • TOWARZYSTWO POMOCY HOSPICJUM BONIFRATRÓW
 • TOWARZYSTWO MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W HOŁDZIE
 • CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ "PRYZMAT"
 • ODDZIAŁ WOJSKOWY PTTK IM. PPOR. RYSZARDA KULESZY
 • "PARAFIALNO - UCZNIOWSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWO - REKREACYJNE"
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU EDUKACJI W BRZEŹNIE
 • INSTYTUT KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. JANA PAWŁA II
 • STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ACADEMIA"
 • FUNDACJA "ABY ŻYĆ"
 • GOSTYŃSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT "NOE"
 • STOWARZYSZENIE "OLIGOS" NA RZECZ DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ ABSOLWENTÓW SPECJALNEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
 • ŁASZCZOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ALMANACHU MUSZYNY

  28.05.2016. 00:04