Na jakie zagrożenia należy zwrócić uwagę przy wprowadzaniu nowych strategii w firmie.

Praktycznie każda nowo wdrażana strategia musi uwzględniać kompleksową strategię przedsiębiorstwa, zwłaszcza jeżeli się wiąże z dużą ilością zmian. Całkowicie inaczej zmiany takie sprawdzają się w rozmaitych przedsiębiorstwach, z tego też powodu jest niezwykle istotne odpowiednie dostosowanie zestawu personalnych zmian do nowej rynkowej koncepcji. Główną rzeczą z pewnością być powinno zagwarantowanie właściwej ilości dobrze przeszkolonych pracowników, którzy zajęli by się nowymi obowiązkami. To stanowić powinno punk wyjścia przed każdym innym działaniem, bowiem dołożenie mało przygotowanej załodze, bez wymaganych kwalifikacji, nowych obowiązkówraczej nie zakończy się dużym sukcesem. Niezwykle ważne również będzie odpowiednie uświadomienie zatrudnionym potrzeby oraz sensu planowanych zmian, pracownicy na niższych stanowiskach bowiem bardzo często w różny sposób blokują wszystkie nowe rzeczy. Niekiedy z tego to wynika, że nie mają do nich przekonania, może im się wydawać, że nic na tym nie skorzystają, czy po prostu nie rozumieją za bardzo sensu podejmowanych przez dyrekcję zmian. W niejednym przypadku mogą się także pojawiać w wielu działach duże problemy z organizacją. Mogą się gubić istotne informacje, ich przepływ będzie spowolniony, a prace nad projektami trwają znacznie dłużej. To wszystko będzie wpływało na wydajność firmy, a jednocześnie powoduje różne konflikty i napięcia wśród współpracowników, które z czasem mogą się jeszcze bardziej powiększać. Z takich też właśnie powodów praktycznie każda z istotniejszych zmian organizacyjnych w działaniu firmy, w szczególności dotykająca bezpośrednio większej grupy pracowników, powinna zostać poprzedzona wyjaśniającymi działaniami i odpowiednią ilością szkoleń. Załoga, która dobrze wie, po co są te wszystkie zmiany, a oprócz tego zauważy wymierne korzyści dla siebie będzie bardziej otwarta na nowości. Ważne zadanie w w całym procesie wdrażania wszelakich zmian będzie miał dział personalny, gdyż to na nim tak naprawdę będzie spoczywał obowiązek należytego przygotowania załogi. W związku z tym działania i procedury podjęte przez pracowników działu, a zwłaszcza przez jego dyrekcję muszą uwzględniać przeciwdziałanie i eliminację przedstawionych zagrożeń.

16.03.2016. 08:55