O grantach europejskich na kursy HR

Informujemy że w ramach pogramu unijnego „Lubuski Program Regionalny” na trzy Szkolenia Z Zarządzania wsparcie otrzymały wymienione tutaj projekty:
 • Projekt Szkolenia Grafików Komputerowych w przedsiębiorstwie Sordex
 • Warsztaty Szkoleniowe z kształtowania kultury organizacyjnej potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • "wdrożenie modernizacyjnej technologii produkcji okien w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach"
 • import źródłem sukcesu firmy EKO-TECHMOT Miśkiewicz S.J.
 • zaawansowana metoda wytwarzania podsadzki hydraulicznej
 • innowacyjny mobilny portal społecznościowy
 • opracowanie procedury wspomagania pomiarów optycznych w oparciu o modułowy proces kontrolno-pomiarowy
 • opracowanie i implementacja innowacyjnych technologii wytwarzania surowców i produktów farmaceutycznych
 • opracowanie i wdrożenie nowych wzorów użytkowych i przemysłowych w SANTE
 • sporządzenie i implementacja wzorów użytkowych w spółce Drukarnia SERIX-BIS
 • sporządzenie nowych materiałów i implementacja ich do produkcji uszczelnień karoseryjnych.
 • sporządzenie oraz wdrożenie nowych i zmodyfikowanych wyrobów do systemu implantologicznego Osteoplant
 • platforma e-zarządzania Mój-Biznes.com wraz z zestawem e-usług
 • zbudowanie "koncepcji intensyfikacji importu" dla firmy "Levant"
 • opracowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Gminie Brójce
 • system raportowania i wymiany zasobów NITRO
 • system teleinformatyczny dla potrzeb wymiany zasobów firmy Lido-Lang z partnerami oraz automatyzacji procesów biznesowych
 • stworzenie e-centrum logistycznego przez Handel Polski S.A. -innowacyjna zdigitalizowana jakość w procesach biznesowych Spółki.
 • wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w ramach usług serwisowania i utrzymania ruchu w Queris Sp. z o.o.
 • implementacja nowoczesnych e-usług w postaci automatycznych wywiadów medycznych na bazie procesu eksperckiego
 • wdrożenie koncepcji rozowoju eksportu
 • uruchomienie elektronicznego biznesu typu B2B poprzez budowę nowoczesnej aplikacji Talkdesk 2 przez TALEX S.A.
 • uruchomienie elektronicznej platformy wymiany dokumentów księgowych z wykorzystaniem WORK FLOW
 • wypracowanie inteligentnej wyszukiwarki oraz wirtualnego doradcy w zakresie mody męskiej w postaci portalu MODNYFACET.PL
 • stworzenie mobilnego portalu pracy z ofertami pracy z krajów niemieckojęzycznych
 • zbudowanie cyfrowego serwisu umożliwiającego graficzne prezentowanie na mapie przebytych tras poprzez wgrywanie rejestrów z urządzeń GPS

  27.09.2016. 00:11