O grantach europejskich na warsztaty HR

Ogłaszamy iż w ramach funduszu unijnego „Zachodniopomorski Program Infrastrukturalny” na weekendowe Kursy HR dofinansowanie dostały opisane poniżej przedsięwzięcia:
 • Cykl Szkoleniowy dla Technologów w spółce Wieńczycki Production
 • Cykl Szkoleniowy z budowania biznesu bonusem motywacyjnym dla załogi.
 • "rozszczerzenie importu przez Innowacyjno - Wdrożeniową Spółkę z o.o. SOPUR."
 • "zagwarantowanie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom północnej części województwa śląskiego"
 • nowoczesna metodyka recyklingu tworzyw sztucznych
 • opracowanie nowoczesnych materiałów, technologii i wyrobów uszczelniających i tłumiących drgania dla motoryzacji
 • opracowanie procedury oraz wdrożenie produkcji maszyn dla wysokowydajnego druku cyfrowego na przedmiotach przestrzennych.
 • sporządzenie i wdrożenie systemu umożliwiającego identyfikację i lokalizację obiektów
 • opracowanie i uruchomienie nowej metodyki produkcji detali do układów chłodniczych
 • opracowanie i uruchomienie przemysłowych zastosowań nowoczesnych technologii laserowych
 • sporządzenie i wdrozenie modelu kształtowania parametrów złacza laserowego z zastosowaniem dynamiki długosci ogniska wiazki Kody PKWiU: 72.19 i 25.6 według PKWiU 200
 • sporządzenie prototypu maszyny wielofunkcyjnej elementem budowania przewagi konkurencyjnej spółki TECHMATIK
 • platforma B2B ułatwiająca współpracę pomiędzy firmami współpracującymi i ZETO-RZESZÓW
 • struktura Komunikacyjna - inteligentna e-usługa pozwalająca nawiązywać relacje handlowe wykorzystując alternatywne kanały komunikacyjne.
 • rozbudowa systemu elektronicznej wymiany rejestrów typu business to business C+B2B o moduł integracji z modelami dostawców
 • proces Automatyzacji procesu wymiany rejestrów i informacji ofertowych
 • procedura produkcji fotelików samochodowych metodą wtrysku
 • utworzenie centrum usług nowoczesnych świadczącego kompleksowe usługi na rzecz Grupy
 • stworzenie Wirtualnego Doradcy Podróży
 • uruchomienie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i produktowych połączonych z rozwojem działalności produkcyjnej i Badawczo-Rozwojowej przedsiębiorstwa.
 • implementacja systemu B2B do wspomagania prac serwisowych i zarządzania gospodarką magazynową
 • wdrożenie interdyscyplinarnego procesu produkcji pomp wirowych i tłoczni ścieków.
 • zbudowanie nowoczesnej usługi zwiększającej poczucie bezpieczeństwa konsumentów podczas dokonywania pozyskanieów przez Internet.
 • stworzenie inteligentnej wyszukiwarki producentów mebli oraz wirtualnego narzędzia do procesowania i wyceny aranżacji pomieszczeń
 • stworzenie mobilnego serwisu do handlu treściami cyfrowymi (foto, video, audio, opracowania dziennikarskie)
 • zbudowanie mobilnego serwisu wspierającego organizację podróży turystycznych - nazwa robocza Tour

  30.08.2016. 00:14