Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z zamknieciem programu nr UTP/53 7 8 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania budżetu z Bałtyckiego Funduszu Infrastrukturalnego
Plan debata w czasie seminarium obejmuje wymienione tu zespoły robocze:
 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego
 • Badania chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego sektora elektronicznego
 • Audyt efektywności wdrożenia celów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Treningi Coaching
 • Funkcjonowanie systemu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 - identyfikacja barier i problemów organizacyjnych
 • Analiza systemu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Badanie stron internetowych instytucji tworzących system wdrażania PO i RPO w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 - 2013 I i II etap
 • Ocena funkcjonowania Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz bariery w pozyskiwaniu srodków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • odpadowych na przykładzie wybranych
 • Ewaluacja tematyczna "Bariery realizacji celów w projektach schematu b. Działania 2.3 SPO RZL"
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL - badanie uczestników projektu Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht"
  Program będzie przeanalizowany pod kątem analizy ex post w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja wapna i gipsu
 • Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • Transport lotniczy pasażerski
 • Badanie rynku i opinii publicznej
 • GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW
  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Piotrków Trybunalski oraz obornicki
  Upoważnieni beneficjenci to: Szczeciński Przemysł Drzewny S.A., Rexam Szkło Gostyń S.A. , Leier - Tarnowskie Zakłady Ceramiki Budowlanej S.A., ", Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa , TELKONET Sp. z o.o. , AGPOL OLESZCZUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Erontrans - Agencja Celna Sp. z o.o., Jantar Wody Mineralne Spółka z o.o., P.P.H.U. "ACER" Biuro Rachunkowe Małgorzata Mania, PCC Rokita , Trimtab , "MM" spółka cywilna Marta Goluda - Suchodolska, Marek Suchodolski, MAXIM Anna Terlecka-Zastawniak, Polski Bank Komórek Macierzystych
  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

  06.06.2015. 15:15