Pomoc pieniężna na szkolenia dla firm

Kursanci ze współpracujących z nami stale firm przygotowali dokumentację dot. funduszy unijnych i w porozumieniu z nami dostarczyli niezbędne formularze aplikacyjne do odpowiednich funduszy. Potwierdzamy że w ramach funduszu dofinansowań „Podkarpacki Fundusz Pomocowy” na cztery Treningi Dla Firm grant dostały wymienione tutaj przedsięwzięcia:
 • Program Szkoleniowy dot. Działu Marketingu w przedsiębiorstwie Urzędzie Miejskim Tarnobrzeg
 • Cykl Szkoleniowy z kształtowania kultury organizacyjnej odpowiedzią na potrzeby pracowników.
 • "rozbudowa sieci teleinformatycznej w Nowej Wsi Zbąskiej, Nowej Wsi, gmina Zbąszyń"
 • eksport źródłem sukcesu firmy EKO-TECHMOT Miśkiewicz S.J.
 • innowacyjny aparat EKG
 • innowacyjny dodatek paszowy zapobiegający salmonellozie u zwierząt hodowlanych (PKWiU 72.11.11.0).
 • opracowanie harmonogramu dynamizacji eksportu dla procesu Pachnąca Szafa firmy Nowe Sp. z o.o.
 • 35.11.Z)
 • PKWiU: 72.21.11-00.00
 • opracowanie i implementacja produkcji energooszczędnych napędów do elektrycznych zespołów trakcyjnych
 • sporządzenie KONCEPCJI I wdrożenie DO PRODUKCJI technologii WYTWARZANIA MATERIAŁÓW TERMOKURCZLIWYCH DLA CIEPŁOWNICTWA – MUF I NASUWEK
 • sporządzenie standardów wymiany rejestrów w celu zintegrowania niezależnych systemów komputerowych do rozliczania kosztów zużycia ciepła.
 • struktura Usług Stanu Cywilnego PLUSC dla obsługi zdarzeń życiowych
 • unowocześnienie i integracja procesów informatycznych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
 • system Integracji Informatycznej ELMEGA
 • proces zarządzania relacjami z klientem
 • wdrożenie Centrum Usług Wspólnych świadczącego modernizacyjne usługi wsparcia procesu audytowego
 • stworzenie serwisu rezerweo.com - uruchomienie 2 nowych e-usług w obszarze rezerwacji dostępnych w Polsce usług.
 • implementacja planu rozwoju eksportu w ASA Sp. z o.o.
 • uruchomienie procesu narzędziowej współpracy biznesowej
 • uruchomienie procedury Merkel Vocomatic do produkcji siłowników hydraulicznych
 • zbudowanie nowoczesnego elektronicznego serwisu turystycznego z możliwością modelowego wyszukiwania i rezerwacji ofert turystycznych.
 • stworzenie zdalnego portalu do rezerwacji biletów lotniczych, wzbogaconego o modernizacyjne kryteria wyszukiwania
 • stworzenie zdalnego serwisu do tworzenia i automatyzacji Biznes Planów eFinika.pl
 • zbudowanie mobilnego serwisu pracownikgalerii.pl opartego o moduł biznesowy i platformę rekrutacji

  24.09.2015. 00:16