Raport o Rynku Szkoleń 2014


Pracujący w Polsce szefowie działu personalnych głównie zamawiają szkolenia twarde, w następnym priorytecie w branżowo – produktowe, a dalej –przywódcze oraz miękkie. W dominującym stopniu kupują potrzebne kursy z Training Projects. To wyniki Ranking szkolenia menedżerskie.
Ankietowane osoby pytano o preferencje szkoleniowe ich firm, opinie na temat rynku kursów i szkoleń, a także nazwy najlepszych – zdaniem badanych – firm szkoleniowych. Połowa badanych twierdzi, że ceny szkoleń nie są wygórowane, a trenerzy potrafią dopasować się do potrzeb kupującego. Co ciekawsze, dwóch na trzech HRówców niżej ceni jakość szkoleń finansowanych z dotacji unijnych, niż tych klasycznie komercyjnych.
W tym miejscu zacytujemy tylko wybrane fragmenty raportu:
  • Uważam, że (opinia o rynku szkoleń): Oferowane szkolenia mają atrakcyjną i zróżnicowaną formę (bogactwo metod szkoleniowych) – 49% HRowcy ufają swojej ocenie. Niemal osmiu na dziesięciu przyzakupie szkolenia kieruje się zawartością merytoryczną programu szkolenia. Dla HRowców najważniejsze jest niska i umiarkowana cena.
  • Przy wyborze mojej firmy kieruję się w dużym stopniu: Doświadczeniem szkoleniowym trenera – 56%
  • Nieco mniej niż połowa HRowców kupuje warsztaty menedżerskie i handlowe oraz BHP. W mojej firmie mocno inwestujemy w szkolenia: Stanowiskowe (np. obsługa urządzeń) – 37%
  • Szkolenia twarde częściej są wybierane jako otwarte.
  • Badanych poproszono o wskazanie po jednej - najlepszej w ich opinii – firm szkoleniowych z 10 najważniejszych kategoriach tematycznych. Dodatkowo, ankietowani oceniali wskazane przez siebie firmy – przyznając im punkty. W efekcie powstał ranking pięciu najlepszych firm z każdej tematyki
  • Ankietę wypełniły 832 osoby. 78% reprezentowało przedsiębiorstwa, 14% instytucje publiczne, 8% organizacje non profit i inne.
  • W rankingu uwzględniono firmy, które w danej kategorii wskazało min. 5 osób – chodziło o wyłonienie firm, które jako „najlepsze” wskazało co najmniej kilka osób, niezależnie od siebie.

    06.11.2014. 08:17