Subwencje na warsztaty z zarządzania

Klienci ze współpracujących z nami stale podmiotów aplikowali o granty i w porozumieniu z nami przesłali niezbędne formularze aplikacyjne do stosownych agencji zarządzających dotacjami. Ogłaszamy iż w ramach funduszu europejskiego „Warmińsko Mazurski Program Edukacyjny” na weekendowe Warsztaty Dla Trenerów Wewnętrznych grant uzskały opisane poniżej projekty:
 • Cykl Szkoleniowy dla Specjalistów w przedsiębiorstwie Irchowicz
 • Szkolenia z rozwoju efektywności impulsem innowacji.
 • "MAYDAY EURO 2012" Superkomputerowa koncepcja kontekstowej analizy strumieni rejestrów multimedialnych do identyfikacji wyspecyfikowanych obiektów lub niebezpiecznych zdarzeń
 • nowoczesna procedura palowania drogą do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej Spółki
 • innowacyjny aparat EKG
 • innowacyjny pomysł + inwestor zewnętrzny = SUKCES
 • sporządzenie procedury oraz wdrożenie produkcji maszyn dla wysokowydajnego druku cyfrowego na przedmiotach przestrzennych.
 • opracowanie i implementacja innowacyjnych metodyki wytwarzania surowców i produktów farmaceutycznych
 • opracowanie i uruchomienie nowej linii wzorniczej spełniającej oczekiwania klienta Europejskiego
 • opracowanie i wdrożenie wzoru użytkowego dla systemu transportu technologicznego EHB
 • opracowanie i wdrozenie nowego wzornictwa w firmie BUDVAR Centrum S.A.
 • sporządzenie oraz wdrożenie oprojektowania XPLUS Contract Management przez XPLUS S.A.
 • sporządzenie indeksu gatunkowego i optymalizacja procedury produkcji wybranych roślin energetycznych.
 • platforma Usług cyfrowych dla klientów ZUS (PUE)
 • stworzenie terenu inwestycyjnego w obrębie Płaszewko, Gmina Słupsk.
 • proces informatyczny do optymalizacji produkcji w zintegrowanym łancuchu dostaw; nr PKWiU 72.21.12-00.00
 • system zarządzania procesami inwestycyjnymi w spółce Net Com
 • stworzenie centrum kompleksowej obróbki laserowej metali-implementacja metodyki spawania laserowego
 • uruchomienie nowoczesnego modelu B2B do elektronicznej wymiany zasobów i zarządzania informacją handlową w spółce Alfanet.
 • uruchomienie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i produktowych połączonych z rozwojem działalności produkcyjnej i badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa
 • implementacja procesu B2B - "Centralny projekt Analityczny" w Kolporter Holding Sp. z o.o.
 • uruchomienie elektronicznego procesu B2B pomiędzy partnerami handlowymi.
 • stworzenie nowoczesnego oprojektowania do zarządzania urządzeniami mobilnymi
 • wypracowanie internetowego centrum pozyskiwania informacji prawnych
 • zbudowanie elektronicznego serwisu systemowego zbierania i organizowania zapytań ofertowych osób indywidualnych i firm “ E-OFERTA.COM.PL
 • wypracowanie mobilnego serwisu udostępniającego aplikację do wizualnego zarządzania zespołem

  24.12.2015. 09:07