Teksty źródłowe - symulacyjne ćwiczenia menedżerskie

Gorąco prosimy absolwentów prowadzonych przez naszą organizację szkoleń i gier szkoleniowych dla kierowników produkcji o przeczytanie wymienionych poniżej książek jako aneks do programu Gry Negocjacyjne.
Przypominamy jednocześnie, że niniejsza baza zawiera opracowania wychodzące poza tradycyjną wiedzę o grach i ma posłużyć do inspiracji w zakresie scenariusza opracowaywanych przez Kursantów gier.
 • Rozwój Zachowań Proaktywnych w Nowoczesnej Jednostce Biznesowej, Jan Stanisławski
 • Szkolenia Menedżerskie, Teresa Elwik
 • Przewody elektryczne
 • Organizacja księgowości informatycznej
 • Leksykon inż radioelektryka.
 • Gry negojacyjne – podstawy praktyczne
 • Niezawodność elementów i urządzeń automatyki
 • Pomiary w technice cieplnej
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy dla ZSZ
 • Uwaga Wybuch BHP
 • Gospodarka wagonowa
 • Metody optymalizacji w technologii maszyn
 • Sieci wodociągowe z tworzyw sztucznych
 • Elektrotechnika teoretyczna t.II. Pole elektromagnetyczne
 • Maszyny i napęd elektryczny - wyd.II
 • Liniowe układy scalone w technice cyfrowej.
 • Leksykon inżyniera – spawalnictwo t. 1
 • Wodociągi.
 • Obliczanie oświetlenia ogólnego wnętrz.
 • Schody
 • Elektronika łatwiejsza niż przypuszczasz, technika cyfrowa
 • Kwestionariusze osobowości w psychologii
 • Radiestezja w domu i w ogrodzie
 • Sygnał mowy
 • Sygnał mowy
 • Zajęcia na zimowiskach
 • Angielsko-polski słownik biznesmena i menedżera
 • Poliuratany chemia technologia zastosowanie
 • Edytory tekstów - wiadomości podstawowe.
 • Angielsko-polski. Leksykon RACHUNKOWOŚCI
 • Arkusz kalkulacyjny Quattro PRO Pierwsze kroki
 • Microsoft Access relacyjna baza danych dla Windows
 • Badanie maszyn elektrycznych w przemyśleWyd.III. 514str.,24cm.
 • Procesy pełzania i zmęczeniach w materiałach 485str.24cm
 • Mechanika budowli ujęcie komputerowe T I 352 str., 24 cm
 • Podręczny słownik menedżera angielsko-p olski, polsko-angielski 244 str., 24 cm
 • Zbiór zadań z matematyki dla kandydatów na wyższe uczelnie Wyd. XII 586 str. 20 cm
 • Word do Windows edycja polska 358 str., 23 cm
 • Ekonomia t 2 Podręcznik ekonomii Nr 1 w Europie 479s 23cm
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Wzory listów polskich Wyd.I 272 str., 20 cm
 • Menedżer skuteczny Najważniejsz książka po "Praktyce zarządzania" 192 str., 20 cm
 • Układy wtryskowe benzyny - sprawdzanie iregulacja 271 str., 20 cm
 • Rachunek kosztów dla inżynierów Wyd I 232s,24cm
 • OS/2 dla opornych 334 str. 24 cm
 • Własność intelektualna 620 str,18 cm
 • Poradnik elektryka i automatyka 258 str,30 cm
 • Komputery jak ludzie - Łagodne wprowadzenie do systemów operacyjnych 229 str,24 cm
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystykamatematyczna w zadaniach cz.1 Rachunek prawdopodobieństwa Wyd.V 255 str, 24 cm
 • Zasady rachunkowości Wyd.III 178 str, 24 cm
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych cz.I.B
 • Publiczne prawo gospodarcze 666 str, 24 cm
 • Makroekonomia 218 str, 24 cm
 • Strategie - telefonia komputerowa 408 str, 24 cm
 • Podstawy fizyki dla kandydatów na wyższeuczelnie i studentów 698s 24cm
 • Geografia ekonomiczna
 • Oświetlenie mieszkań 135 str, 25 cm
 • Przewodnik ilustrowany - Polska 943 str, 19 cm
 • Praktyczny słownik niemiecko-polski, polsko-niemiecki 400 str, 24 cm
 • Finansowe rynki kapitałowe 216s 23cm
 • Office 2000 PL Intranet i praca grupo wa D-169 185 str. 24 cm
 • Globalizacja.Ku globalizacji 263 str, 24 cm
 • Fizyczna chemia nieorganiczna 605 str, 24 cm

  16.03.2016. 08:51