Symulacje szkoleniowe

Od pięciu lat symulacje menedżerskie to jedne z najpopularniejszych oraz najbardziej wydajnych metod organizowania szkolen dla menedżerów. Wydajność przekazywania wiedzy z wykorzystaniem tej metody zbliża się do dziewięćdziesiąt procent. Udowodniono iż studia przypadków lub scenki to mniej więcej czterdzieści procent nauczonych trwale informacji. Z tej dokładnie przyczyny dyrektorzy jednostek kadrowych tak wysoko cenią gry biznesowe.

Jestem współautorem poniższych gier szkoleniowych:
- Milionowe Inwestycje – finanse ekonomiczne dla niedoświadczonych pracowników działów produkcyjnych.
- Big Carrot Task – przewodzenie wydziałem projektowym.
- Foodball Competition on Pluton – tworzenie relacji w interdyscyplinarnej pracy zespołowej.
- Gorący zew – mentoring w drużynie marzeń.
- Mikrofon i scena – zostań artystą. Symulacja publicznego przemawiania.

01.10.2014. 12:36