Lista dofinansowań na warsztaty HR

Uczestnicy z wybranych podmiotów wnioskowali o subwencje i współpracując z naszymi konsultantami dostarczyli wymagane dokumenty do odpowiednich funduszy. Potwierdzamy iż w ramach pogramu dofinansowań „Podkarpacki Program Edukacyjny” na trzy Kursy Sprzedażowe subwencję uzskały następujące projekty:
 • Projekt Szkolenia Księgowych w spółce Astrastal
 • Program Szkoleniowy dot. wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych impulsem innowacji.
 • "Łagodzenie skutków wykluczenia informatycznego w gminie Pcim"
 • zoptymalizowana procedura produkcji biomasy stałej pod postacią granulatu przy wykorzystaniu energii z OZE.
 • nowoczesna technologia produkcji pap i gontów asfaltowych w Spółce Werner Janikowo.
 • nowoczesny zintegrowany system wsparcia procesów biznesowych w obszarze sprzedaży produktów finansowych - SMSS
 • sporządzenie technologii wytwarzania produktu leczniczego zawierającego steryd wziewny w nowoczesnym technicznie inhalatorze proszkowym.
 • sporządzenie i implementacja systemu umożliwiającego kompleksową obsługę dokumentów
 • PKWiU: 72.21.11-00.00
 • sporządzenie i wdrożenie sprzętu do uruchomienia nowej usługi zdalnej - PKWiU 64.20.15.
 • sporządzenie optymalnych konstrukcji typoszeregów sprężarek i dmuchaw promieniowych dużej mocy
 • opracowanie receptury i metodyki produkcji uszczelniacza butylowego z recyklatu gumowego.
 • koncepcja biznesowa w Inter-Mlecz innowacyjnym sposobem wejścia na nowe rynki zbytu
 • system i budowa prototypu rozwiązania informatycznego dla Jednostek Budżetowych (PKWIU 72.20.21)
 • unowocześnienie przedsiębiorstwa ATS S.A. poprzez utworzenie Centrum Serwisowego.
 • zintensyfikowanie istniejącego procesu informatycznego o funkcjonalność systemowego składania zamówień (moduł B2B)
 • wdrożenie systemu bezobsługowego importu ogłoszeń na różne portale aukcyjne i ogłoszeniowe
 • utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro - Centrum - unowocześnienie i zastosowanie nowych procedury w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł
 • uruchomienie nowoczesnego systemu B2B usprawniającego kooperację firm współpracujących z przedsiębiorstwem OKE Poland Sp. z o.o., w tym zarządzanie wspólnymi planami.
 • uruchomienie planu rozwoju importu w LUG Light Factory Sp. z o.o.
 • uruchomienie modelu B2B - "Centralny system Analityczny" w Kolporter Holding Sp. z o.o.
 • uruchomienie do produkcji uprzednio opracowanych wzorów stolarki okiennej PCV
 • wdrożenie modernizacyjnej metodyki modelu Lokalizator - Multimedialny, Interaktywny Stand Informacyjno - Reklamowy
 • zbudowanie mobilnego kompleksowego systemu szkoleniowego w zakresie krajowego i europejskiego prawa podatkowego TAXTUBE
 • zbudowanie elektronicznego serwisu Baza-Dziecka.pl
 • stworzenie elektronicznego serwisu pomagającego uczniom w przygotowaniu do obowiązkowej matury z matematyki 2010 - www.ZdajObowiazkowo.pl

  27.04.2016. 00:06