Środki Unijne na kursy menedżerskie

Informujemy że w ramach pogramu unijnego „Małopolski Fundusz Strukturalny” na dwudniowe Szkolenia Z Komunikacji dotację otrzymały opisane poniżej przedsięwzięcia:
 • Cykl Szkoleniowy dla Działu Marketingu w firmie ZUT PSS
 • Program Szkoleniowy dot. zarządzania firmą odpowiedzią na potrzeby pracowników.
 • "rozszczerzenie eksportu przez Innowacyjno - Wdrożeniową Spółkę z o.o. SOPUR."
 • innowacyjna struktura wiedzy, komunikacji i archiwizacji dla systemu ochrony zdrowia
 • nowoczesny proces B2B w firmie Car Pol Leasing Sp z o.o. środkiem do automatyzacji współpracy z partnerami
 • innowacyjny mobilny portal społecznościowy
 • sporządzenie implementacji harmonogramu rozwoju importu dla Wytwórni Sprzętu Medycznego GALMED
 • opracowanie i implementacja innowacyjnych, ekologicznych urządzeń oświetlenia awaryjnego
 • opracowanie i implementacja procedury wytwarzania nowych leków generycznych
 • sporządzenie i implementacja wzorów w spółce INTER-PLAST
 • sporządzenie nowoczesnej receptury i wdrożenie do produkcji preparatu stosowanego w zapobieganiu nudnościom i wymiotom wywołanym przez chemioterapię
 • opracowanie oraz implementacja produkcyjne nowoczesnych aluminiowych modelów architektonicznych o podwyższonych własnościach izolacyjnych
 • opracowanie, wdrożenie nowoczesnych opakowaniowych folii spożywczych APET z udziałem recyklatów
 • projekt Fineus - e-kontroling finansowy dla MSP
 • unowocześnienie serwisu edukacyjno-językowego dla dzieci i młodzieży YUMMY.PL
 • model technologicznego generowania aplikacji na urządzenia mobilne.
 • metodyka wytwarzania ściernic ze spoiwem żywicznym ze zmniejszoną ilością substancji szkodliwych emitowanych do środowiska PKWiU 26.81.Z
 • wdrożenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro - Centrum - unowocześnienie i zastosowanie nowych metodyki w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł
 • implementacja nowoczesnego procesu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją handlową w spółce Grupa "DESIGN" Dariusz Rezulak
 • implementacja innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych połączonych z rozwojem działalności produkcyjnej i Badawczo-Rozwojowej przedsiębiorstwa.
 • uruchomienie procesÓW B2B WSPIERAJĄCYCH PROCESY ZARZĄDZANIA PRACOWNIKIEM W OBSZARZE BIZNESOWYM (ZARZĄDZANIE STANDARDAMI I FORMALNYM OBIEGIEM DOKUMENTÓW)
 • wdrożenie autorskiej procedury produkcji i testowania urządzeń zdigitalizowanych
 • implementacja innowacji procesowej w produkcji betonu towarowego
 • stworzenie mobilnego kompleksowego modelu szkoleniowego w zakresie krajowego i europejskiego prawa podatkowego TAXTUBE
 • zbudowanie elektronicznego Serwisu Automatycznych Rezerwacji Usług Turystycznych oraz systemu Planowania i Organizacji Podróży Turystycznych
 • stworzenie mobilnego serwisu I-ISO, stanowiącego narzędzie dla przedsiębiorców, do zarządzania dokumentacja programową i zapisami zgodnie z wymaganiami międzynarodowych standardów zarządzania ISO.

  31.03.2016. 00:19